Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Członkowie stowarzyszenia, przyjmowanie i skreślanie z listy

Przyjmowanie nowego członka

W module członkowie programu enova wybieramy widok członkowie zwyczajni i wciskamy przycisk dodania nowego człona lub klawisz INS .

Pole numer pozostawiamy bez zmian. Numer zostanie nadany automatycznie podaczas zapisywania karty nowego członka. Wypełniamy pola nazwisko i imię . Do obsługi księgowej członków imię i nazwisko zupełnie wystarczy jednak uzupełnienie innych pól (adres, telefon, mail, itd.) pozwoli nam w przyszłości na łatwy dostęp do tych danych i możliwość generowania różnego rodzaju list zawierających te informacje. Po lewej stronie karty członka znajduje się wiecej zakładek, w których można uzupełnić interesujące nas informację.

Następnie w górnym menu wybieramy czynności i przyjęcie członka

Wpisujemy datę przyjęcia członka. Pozostałe pola wypełniamy opcjonalnie.

Zapisujemy kartę nowego członka w celu nadania przez program jego numeru.
Nowy członek pojawia się automatycznie na liście kontrahentów razem z innymi kontrahntami. W naszej księgowości stosujemy zasadę, żę kod kontrahenta lub pracownika tworzymy z nazwiska i pierszej liery imienia. W naszym przykładzie jest to KowalskiS . Jednak po zapisaniu karty nowego członka program automatycznie nadał mu kod cyfrowy na liście kontrahentów. Ponieważ konta księgowe tworzone są na podstawie kodów kontrahenta konieczna jest zmiana tego kodu w karcie kontrahenta. W tym celu ponownie otwieramy kartę dodanego członka i w górnym menu wybieramy kartoteka kontrahenta . Następnie zmieniamy tylko kod kontrahenta z cyfrowego na Nazwisko z pierwszą literą imienia i zapisujemy przyciskiem OK

Czasami zdarza się sytuacja, że członkiem stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna, która wcześniej była już kontrahentem jednostki (np. uczestnikiem szkolenia). W tym przypadku postępujemy nieco odmiennie. Otwieramy listę kontrahentów jednostki i odnajdujemy naszego klienta, który ma stać się członkiem stowrzyszenia. Warto każdorazowo przy przyjmowaniu nowego członka sprawdzić na liście kontrahentów czy taka osoba nie jest już wpisana w systemie enova. Otwieramy kartę kontrahenta i uzupełniamy pole oddział . Po uzupełnieniu tego pola na liście czynności pojawia się możliwość utworzenia nowego członka zwyczajnego. Wybranie tej opcji dodaje tą osobę do listy członków ale nie powoduje, że staje się on od razu członkiem aktywnym.

Aby zmienić status członka na aktywny przechodzimy do modułu enova członkowie. Aby zobaczyć wszyskie osoby na liście ustawiamy odpowiednio filtr na górze listy

Otwieramy kartę iteresującej nas osoby i następnie w górnym menu wybieramy czynności i przyjęcie członka . Ustawiamy datę przyjęcia (opis w pierwszej części instrukcji) i zapisujemy kartotekę. W tym przypadku nie ma już konieczności zmiany kodu kontrahenta z cyfrowego na literowy ponieważ kartoteka kontrahenta została utworzona wcześniej.

Skreślenie członka

W celu skreślenia członka z listy członków stowarzyszenia na liście członków otwieramy kartotekę osoby, która ma zostać wykreślona. Następnie w menu czynności wybieramy skreślenie członka .

Uzupełniamy datę skreślenia członka. Pozostałe pola wypełniamy opcjonalnie.

Zapisujemy kartę skreślonego członka. Po dacie skreślenia nie będą dla niego naliczane opłaty z tytułu składek członkowskich.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.