Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Import przelewów elektronicznych do mBank

Program enova pozwala na exportu przelewów w formie elektronicznej do bankowości internetowej w formacie elixir. Przelewy w programie enova możemy przygotować w każdym miejscu programu z rozrachunkami. Jeżeli realizujemy większą liczbę płatności z uwzględnieniem terminów płatności z dokumentów źródłowych najlepiej jest to zrobić w sekcji rozrachunków wg dokumentów w ewidencji środków pieniężnych.

Następnie wybieramy czynności | przygotuj przelewy

Gdzie:
Data wg terminu płat. – przelewy zostaną ustawione z data wpisaną w programie enova na etapie wprowadzania dokumentu
Data przelewu – wszystkie przelewy dla zaznaczonych dokumentów zostaną przygotowane z jedną datą
Z rachunku bankowego – wybieramy rachunek bankowy, z którego będą dokonywane przelewy
Łączone – dla kilku zaznaczonych dokumentów dla jednego odbiorcy będzie przygotowany jeden łączny przelew
Tylko przelewowe – przy zaznaczonym parametrze dla dokumentów z formą płatności gotówka nie zostaną przygotowane przelewy

Wszystkie przygotowane przelewy znajdują się w sekcji przelewy ewiedncji środków pieniężnych. Eksport do banku może być wykonany tylko dla niezatwierdzonych przelewów po wybraniu rachunku bankowego, dla którego zostały przygotowane.

Wybieramy miejsce na dysku komputera gdzie ma zostać zapisany plik przelewów elektronicznych.

Teraz możemy już zaimportować przelewy w systemie transakcyjnym mBanku.

Dla prawidłowego importu należy wybrać stronę kodową CP852. Wskazujemy zapisany wcześniej na dysku komputera plik przelewów elektronicznych. Następnie należy postępować wg instrukcji w bankowości elektronicznej mBanku.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.