Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Naliczanie kompensat w programie enova

W celu przygotowania dokumentu kompensaty w programie enova przechodzimy do ewidencji środków pieniężnych i wybieramy rozrachunki wg kontrahentów . Następnie wybieramy kontrahenta, dla którego chcemy przygotować dokument kompensaty. Na liście dokumentów wybranego kontrahenta zaznaczamy dokumenty do skompensowania. Można wybrać więcej dokumentów do jednej kompensaty. Klikamy na jednym z zaznaczonych dokumentów prawy guzik myszy. Wybieramy czynności -> naliczanie -> kompensat

Pojawi się okno jak ponieżej. Możemy zmienić datę dokumentu kompensaty. Zatwierdzamy okno.

Pojawi się okno dokumentu kompensaty. Przed zatwierdzeniem dokumentu możemy wybrać w razie konieczności dodatkowe dokumenty do skompensowania. Dodajemy opis dokumentu i zatwierdzamy dokument . Przed wydrukowaniem dokumentu kompensaty należy go zapisać ponieważ na tym etapie nie ma on jeszcze nadanego numeru.

Przygotowane dokumenty kompensaty znajdują się w ewidencji środków pieniężnych -> dokumenty rozliczeniowe -> kompensaty .
Druk kompensaty enova można wydrukować z listy kompenstat (jedną lub kilka na raz)

lub z poziomu otwartego dokumentu konretnej kompensaty:

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.