Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Rozrachunki z komornikami

W jednostkach rozliczających wynagrodzenia pracowników może pojawić się konieczność potrącenia z listy płac obciążeń komorniczych pracownika. Potrącone kwoty zakład pracy jest zobowiązany przekazać na rachunek bankowy komornika. W programie enova możemy ewidencjonować zajęcia komorniczne oraz przygotowywać przelewy elektroniczne w formie elixir dla eksportu tych płatności do systemu bankowego. Przygotawane w programie enova elektroniczne przelewy wynagrodzeń pracowników z listy płac nie obejmują potrąceń komornicznych. W programie enova istnieje mechanizm do automatycznego generowania przelewów elektronicznych i rozliczeń dla zajęć komorniczych z listy płac.

W przypadku otrzymania od komornika pisma o zajęciu wynagrodzenia naszego pracownika w module płace enova w karcie pracownika dodajemy to zajęcie. Podany na tej karcie opis do przelewu pojawi się na wygenerowanym automatycznie przelewie elektronicznym.

W programie enova komornicy traktowani są tak samo jak kontrahenci. Dodajemy nowego komornika (kontrahenta) definiując mu formę płatności jako przelew oraz dodając numer rachunku bankowego

Po naliczeniu wynagrodzeń na liście płac pojawi się zdefiniowane wcześniej obciążenie komornicze. Kwota netto wypłaty dla pracownika będzie w zależności od rodzaju zatrudnienia oraz zdefiniowanego zajęcia odpowiednio niższa.

Po zatwierdzeniu listy płac możemy przygotować elektroniczne przelewy wynagrodzeń

Przygotowane przelewy pojawią się w ewidencji środków pieniężnych -> przelewy . Na tym etapie widzimy tylko kwoty netto wypłaty wynagrodzeń.

Aby przygotować płatności dla komorników z danej listy płac przechodzimy do ewidencji dokumentów i wybieramy ewidencję list płac. Następnie zaznaczając odpowiednie listy płac w czynnościach wybieramy przygotowanie dodatkowych płatności dla list płac.

W ewidencji dokumentów PK pojawia się dodatkowy dokument ze wszystkimi płatnościami dla obciążeń z list płac.

Teraz w ewidencji środków pieniężnych w zakładce zobowiązania i należności pojawiły się płatności komornicze, dla których możemy przygotować elektroniczne przelewy

W ewidencji środków pieniężnych w zakładce przelewy pojawiają się przygotowane wcześniej przelewy, które możemy wyeksportować do systemu bankowego.

Teraz pozostaje jedynie przygotowanie schematu księgowego dla zaksięgowania dokumentu PK z płatnościami komorniczymi. W tym celu definiujemy nowy schemat księgowy PK gdzie w naszym przykładzie:
Konto 239-01 Zajęcia wynagrodzeń jest zwykłym kontem rozrachunkowym. Bez elementu księgowalnego (płatności) oraz bez słownika. Po stronie Ma tego konta księgowana będzie suma zajęć komorniczych z list płac. Jest to konto techniczne, które na koniec miesiąca powinno mieć saldo zerowe.
Konto 238 Rozrachunki z komornikami jest kontem rozrachunkowym z ustawiony elementem księgowanym na rozrachunki oraz ze słownikiem ustawionym na kontrahentów . Po stronie Winien tego konta księgowane będą wypłaty z rachunku bankowego dla konkretnych komorników.
Schemat ksiegowy enova ustawiamy na zaawansowany gdzie wpisujemy warunek jego wywołania. W tym przypadku zadziała tylko dla dokumentów PK z opisem rozliczenie potrąceń.

Takie rozwiązanie pozwala również śledzić szczegółowo płatności dla poszczególnych komorników, które widoczne są na liście należności i zobowiązań.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.