Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Ustawianie odpowiedniej daty operacji na fakturach sprzedaży

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednak zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (bez wzlędu na datę wystawienia faktury). Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Program enova pozwala na automatyczne rozliczenie podatku VAT zgodnie z datą wykonania usługi lub dostawy towaru bez względu na wystawienie faktury w kolejnym miesiącu. Aby tak się stało, w otwartym dokumencie sprzedaży należy przejść na zakładkę dodatkowe i ustawić odpowiednią datę sprzedaży .

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.