Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Wprowadzanie dokumentów zakupu w walutach obcych

W programie enova mamy możliwość ewidencji zakupu wystawionych w walutach obcych. Standardowo w programie enova jest ustawiona waluta EUR ale w razie konieczności możemy dodać i automatycznie aktualizować kursy dla dowolnej waluty ogłaszanej przez NBP.
Pierwszym krokiem wpisywania dokumentów w walucie obcej jest imoport średnich kursów NBP.

Po wybraniu importu kursów walut pojawi się okno importu. Wybieramy import za okres. Program enova podpowie nam standardowo zakres dat od początku aktualnego miesiąca do dnia poprzedniego. W razie konieczności możemy zmienić okres za jaki zostaną zaimportowane kursy walut.

Po zatwierdzeniu pojawia się okno z listą zaimportowanych walut.

Faktury zakupu towarów w module handel

Dla wprowadzanych w enovie dokumentów zakupu towaru w walucie obecej, bez względu czy od kontrahenta zagranicznego czy polskiego ważne jest aby w kartotece tego kontrahenta była ustawiona odpowiednia waluta.

Pozycje dokumentu zakupu wpisujemy w walucie wykazanej przez kontrahenta na fakturze.

Tak wpisaną fakturę w walucie obcej program enova automatycznie przeliczy na PLN wg pobranego wcześniej średniego kursu NBP. Pozycje dokumentu zakupu towaru w magazynie zostaną zaewidencjonowane w PLN.

Faktury zakupu wprowadzane w ewidencji dokumentów

Dla dokumentów zakupu w walucie obecej wpisywanych w programie enova wprost w ewidencji dokumentów zakupu, na pierwszej zakładce w pozycji wartość wpisujemy kwotę w walucie dokumentu łącznie z symbolem waluty. Program automatycznie przeliczy kurs dokumentu na etapie księgowania.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.