Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Automatyczne księgowanie i rozliczenie zaliczek sprzedaży na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów

Na wstępie zaznaczamy, że poniższe rozwiązanie działa tylko w przypadku pracy modułu księga handlowa i handel lub faktury na wspólnej bazie danych. W ramach jednej firmy lub tak jak w przypadku naszego biura rachunkowego przez logowanie się klienta na nasz serwer przez zdalny pulpit.
Faktury sprzedaży wystawione w module handel lub fakury programu enova możemy przy wykorzystaniu zaawansowanego schematu księgowego enova księgować automatycznie na słownikowe konto rozliczeń miedzyokresowych przychodów bez konieczności wstawiania konta w opisie analitycznym. W poniższym przykładzie zakładamy, że konto rozliczeń międzyokresowych przychodów jest kontem słownikowym ze słownikiem kontrahentów

W schemacie księgowym sprzedaży definiujemy konta płatnościowe i podatku VAT (jedna z możliwości ustawiania księgowania podatku VAT opisana została w innym przykładzie).

W programie enova dokumenty z modułu sprzedaży pojawiają się w ewidencji z przedefiniowanymi opisami. W przypadku dokumentów nie będących zaliczką z opisem np (FV, FF, KS, FVP). W trybie uproszczonym schematu księgowego definiujemy dla faktur niezaliczkowych konto księgowe sprzedaży. W naszym przykładzie w zależności od rodzaju sprzedaży (towar lub usługa) ustawiamy odpowiednie konto księgowe. W podobny sposób robimy to dla sprzedaży usług, usawiając odpowiednie konto i predefiniowaną kwotę.

Zaliczka

Ustawiamy wstępnie w trybie uproszczonym schematu księgowego enova warunek dla faktur z opisem zaliczek (np. FFZAL, FZAL, KFZAL), kwotę, stronę księgowania i opis

Przechodzimy do zakładki zaawansowane i przełączamy tryb edycji na zaawansowany. Wpisujemy ręcznie funkcję w polu konto wybierając odpowiednie syntetyczne konto księgowe. W naszym przykładzie jest to konto 845

Rozliczenie zaliczki

Pozostała nam do zdefiniowania jeszcze linijka schematu księgowego, która przeksięguje nam rozliczaną zaliczkę z konta 845 na odpowiednie konto przychodów. Tak jak w przypadku zaliczki wstępnie definiujemy w trybie uproszczonym pozycji schematu księgowego warunek, kwotę, stronę księgowania i opis. W stosunku do liniki księgującej wystawioną fakturę zaliczki różnica polega na stronie księgowania i ustawieniu w kwocie księgowania jedynie wartości zaliczek netto

Tak samo jak przy zaliczce przechodzimy do zakładki zaawansowane i przełączamy tryb edycji na zaawansowany. Wpisujemy ręcznie funkcję w polu konto wybierając odpowiednie syntetyczne konto księgowe. W naszym przykładzie jest to konto 845

Pomimo, że dokument rozliczający zaliczkę w ewidencji dokumentów enova jest zerowy rozliczana kwota zaliczki księgowana jest automatycznie na właściwe konto sprzedaży (odpowidenie dla sprzedaży towarów i usług). Takie rozwiązanie znacznie upraszcza proces księgowania, szczególnie w jednostkach które wystawiają i dużą ilość faktur zaliczkowych i rozliczających. Przy tak zdefiniowanym schemacie księgowym sprzedaży pojawiące się w ewidencji dokumentów faktury sprzedaży bez należy jedynie predekretować bez konieczności jakicholwiek zmian.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.