Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Ewidencja i rozliczanie płatności elektronicznych w programie Enova (PayU, karty płatnicze)

W związku z coraz większym rozwojem płatności elektronicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych jak również poprzez PayU, PayPal itp. pojawiła się konieczność ewidencji i rozliczania tego typu transakcji. Szczególnie w przypadku kiedy tansakcje są dokumentowane paragonami. W takim przypadku bardzo ciężko jest przypisać odpowiednie płatności do odpowiadających im sprzedaży. Szczególnie że kwoty od transakcji przekazywane przez operatora płatności są pomniejszone o popraną prowizję. Program enova udostępnia rozwiązania za pomocą których można w łatwy sposób ewidencjonować i rozliczać tego typu płatności. Dla rozliczania w opisany poniżej sposób konieczne jest posiadanie modułu handel programu enova.
Zaczynamy od zdefiniowania w opcjach programu enova osobnej ewidencję środków pieniężnych. Nadajemy ewidencji nazwę wg potrzeb. W naszym przykładzie zdefiniujemy ewidencję dla płatności PayU.

Definiujemy nowy sposób zapłaty , który będzie wybierany na dokumentach sprzedaży

Otwieramy podstawową gotówkową kasę na której ewidencjonowane są transakcje sklepowe. Przechodzimy do zakładki ewidencje zależne. Zakładka widoczna jest tylko z poziomu modułu handel enova. Wybieramy wcześniej zdefiniowany sposób płatności i kasę płatności PayU.

Na tym etapie możemy już rozpocząć sprzedaż wybierając na dokumencie sprzedaży odpowiednią formę płatności oraz ewidencję, w której sprzedaż ma zostać zaewidencjonowana.

Dokumenty sprzedaży pojawiąją się automatycznie w kasie PayU.

Kasa PayU na koniec miesiąca może wykazywać tylko saldo zerowe. Należy ręcznie przygotwać dwa dokumenty kasowe KW aby wyzerować kasę PayU. Sprawdzamy w zależności od formy rozliczeń z operatorem karty lub PayU, łączną kwotę prowizji pobranych w przez operatora w danym miesiącu. Albo na podstawie otrzymanej faktury za obsługę finansową, albo na podstawie otrzymanego lub pobranego wyciągu od operatora. Przygotowujemy KW dla sprzedaży netto za pomocą systemu PayU (łączna sprzedaż zaewidencjonowana w kasie PayU minus kwota pobranej prowizji).

W naszym przykładzie schemat księgowy tej kasy księguje ten zapis na konto 200 rozrachunków z odbiorcami podane w zakładce opis analityczny.

Również dla rozliczenia prowizji operatora PayU przygotowujemy KW na kwotę pobranych prowizji.

W opisie analitycznym podajemy konto 201 rozrachunków z dostawcami. Dla ułatwienia możemy przygotować odpowiednie matryce dla tych operacji lub przygować schemat księgowy dla księgowania po opisach operacji.

Następnie należy zdefiniować odpowiednio schemat księgowy. Otwieramy schemat księgowy raportu kasowego, do którego „przypieliśmy” kasę PayU.

Dodajemy kolejną pozycję schematu księgowego do rozliczania sprzedaży zbiorczej. Konto 202 jest tylko rozrachunkowe. Nie jest płatnościowe i nie ma wybranego żadnego słownika. Jest to konto techniczne do rozliczenia sprzedaży zbiorczej z paragonów.

Jeżeli nasz schemat ksiegowy nie posiadał wcześniej pozycji dla księgowania operacji kb wg opisu analitycznego z wymiarem 2 dodajemy odpowiednią pozycję

Z drugiej strony schemat księgowy ewidencji sprzedaży zbiorczej należy ustawić tak aby kwota płatności księgowana była po przeciwnej stronie na koncie 202

Po zaksięgowaniu raportu kasowego PayU cała kwota należności od operatora karty lub PayU bez prowizji zostanie zaksięgowana po stronie WN konta 200-PayU . Kwoty przekazane przez operatora będą księgowane z rachunku bankowego po stronie MA tego konta. Prowizja od operacji zostanie zaksięgowana po stronie WN konta 201-PayU lub innego operatora, który został wybrany w przygotowanych wcześniej dokumenach KW. Po drugiej stronie tego konta zostanie zaksięgowana faktura za obsługę finansową operatora karty lub PayU. Po zaksięgowaniu ewidencji sprzedaży zbiorczej saldo konta 202 powinno zostać wyzerowane.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.