Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Księgowanie dokumentów bez znajomości planu kont

W programie enova możemy ustawić sposób dekretowania dokumentów w taki sposób aby zamiast wybierać konkretne konto księgowe w opisie analitycznym wybierać kategorię kosztów lub przychodów (np. materiały biurowe, paliwo, energia elektryczna itp.). Taki sposób można zastosować również jeżeli firma chce księgować koszty w dodatkowym podziale na działy, projekty, budowy itp. Operator wprowadzający dokumenty nie potrzebuje wiedzieć jakie konto księgowe wybrać, a jedynie jakiego działu i kategorii dotyczy dokument. W tym celu nie potrzbujemy sięgać do schematów księgowych enova w wersji zaawansowanej, a jedynie odpowiednio ustawić ewidencję i schemat księgowy.
Zaczynamy od zdefiniowania jakie mamy działy, projekty (np. projekt 1, projekt 2, itd.) oraz listy analitycznych kosztów rodzajowych (materiały biurowe, paliwo, telefon, itd.). W celu zdefiniowania ewidencji sprzedaży otwieramy nowy dokument zakupu. i w zakładce opis analityczny otwieramy nową pozycję.

W polu wymiar wpisujemy nazwę naszego działu lub projektu. Klikamy prawym guzikiem myszy na tym polu i nazwę do listy:

ak samo postęujemy z każdym działem, projektem itd jaki potrzebujemy wydzialać w księgach.
W polu symbol wpisujemy i zapamiętujemy po kolei wszystkie analityczne koszty rodzajowe jakie występują w naszym planie kont:

Ważne aby taki „sztuczny” dokument zakupu zapisać aby nasze ustawienia zostały zapamiętane. Po zapisaniu możemy go usunąć. Nasze listy projektów i kosztów zostaną zapamiętane.
Teraz należy odpowiednio zefiniować schemat księgowy. Otwieramy nowy schemat ewidencji zakupu. Definiujemy konta płatnościowe rozrachunków z kontrachentami oraz konta podatku VAT naliczonego (jeden ze sposobów ustawienia schematu dla księgowania podatku VAT porzedstawiamy w osobnej instrukcji).

Następnie przystępujemy do zdefiniowania wszystkich kombinacji projektów i szczegółowych kosztów rodzajowych. Wybieramy odpowiedni przedmiot i warunek księgowania. Ponieważ wcześniej zapamiętaliśmy listę możliwych projektów i kosztów teraz pojawiają się one w rozwijalnej liście warunku.

Każda pozycja musi posiadać warunek dla wymiaru i symbolu opisu analitycznego oraz odpowiadające temu konto księgowe kosztów. Czyli np. jak w przykładzie usługi pocztowe dla ogólnych kosztów zarządu księgowane są na konto 402-001-06.
W ten sam sposób definiujemy wszyskie koszty dla wszyskich działów lub projektów. Może się wydawać, że zdefiniowanie takiego schematu jest czasochłonne ale trzeba pamiętać, żę robimy to tylko raz, a korzyści z takiego rozwiązania są ogromne. W naszym biurze rachunkowym takie rozwiązania sprawdzają się bardzo dobrze. Dodatkowo raz zdefiniowany schemat powoduje, że nie występują pomyłki w kontach księgowych na etapie wpisywania i dekretowania dokumentów.
Po zdefiniowaniu schematu księgowego nowe dokumenty w zakładce opisu analitycznego wypełniamy wybierając z rozwijalnych list wymiaru i symbolu odpowiednie pozycje i wpisując odpowiadające im kwoty:

Jeżeli w firmie nie ma podziału na działy lub projekty wtedy wymiar opisu analitycznego może być dowolny (np. 1).
Księgowanie dokumentu sprowadza się jedynie do wybrania odpowiednich, zdefiniowanych wcześniej kategorii kosztów i nie wymaga znajomości planu kont.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.