Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Księgowanie podatku VAT naliczonego, rozliczanego w kolejnych miesiącach na osobne konto księgowe

Wielkokrotnie spotykamy się z sytuacją kiedy szczególnie naliczony podatek VAT rozliczamy w kolejnych okresach obrachunkowych. Księgując podatek naliczony i należny na kontach analitycznych wg stawek VAT standardowo po predekretowaniu dokumentu musimy ręcznie zmieniać w dekrecie konto księgowe na odpowiednie dla podatku VAT rozliczanego w kolejnych okresach. W naszym przykładzie jest to konto 221-01 „Podatek VAT rozliczany w kolejnych okresach”.
Aby takie księgowanie odbywało się automatycznie możemy skorzystać z funkcji programu enova:

Ewidencja.NagEwidencjiVAT.PodsumowanieWorker.VATBiezacy.Value!=0m

która sprawdza czy jest podatek VAT do rozliczenia w bieżącym okresie. We wstępnie przygotowanym schemacie księgowym np. w poniższy sposób:

Otwieramy po kolei wszyskie pozycje schematu księgowego dotyczących podatku VAT rozliczanego w bieżącym okresie (w naszym przykładzie poz. 3-8) i w zakładce zaawansowane zmieniamy tryb edycji na zaawansowany, a następnie w oknie warunku dopisujemy po znaku && naszą funkcję

Na koniec otwieramy pozycję schematu księgowego, w którym jest ustawione konto do księgowania podatku VAT naliczonego rozliczanego w kolejnych okresach obrachunkowych. Tutaj również w zakładce zaawansowane zmieniamy tryb edycji na zaawansowany, a następnie w oknie warunku dopisujemy po znaku && naszą funkcję z tą różnicą, że w tym przypadku znak != zmieniamy na == co sprawi, że na konto 221-01 zostanie zaksięgowany podatek VAT rozliczany w kolejnych okresach.

Uwaga: funkcja działa prawidłowo tylko w przypadku kiedy cały podatek VAT z księgowanego dokumentu jest rozliczany w bieżącym lub przyszłym okresie.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.