Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Przeksięgowania podatku VAT należnego i naliczonego na koniec miesiąca z uwzględnieniem przesunięć

Po zakończeniu każego miesiąca konieczne jest przeksięgowanie podatku należnego (konto 222) oraz naliczonego (konto 221) na konto rozliczeń publiczonprawnych 220. W analityce rozliczenia z tytułu podatku VAT. W naszym przykładzie jest to konto 220-10-3 „VAT-7”. Aby salda kont 221 oraz 222 przeksięgowały się automatycznie możemy skorzystać z zaawansowanego trybu edycji schematu księgowego jaki mamy w programie enova.
Tworzymy nowy schemat księgowy dla ewidencji PK. W ogólnym widoku nowego schematu przechodzimy do zakładki zaawansowane. Nadajemy swoją nazwę dla schematu, przełączamy tryb edycji na zaawansowany i wpisujemy warunek wywołania schematu. Schemat zadziła tylko jeżeli w ewidencji dokukumentów PK nowy dokument PK nazwiemy „VAT, przeksięgowanie”.

Otwieramy nową pozycję schematu księgowania PK i w trybie uproszczonym ustawiamy podstawowe parametry pozycji. Konto księgowe z którego chcemy przeksięgować saldo, stronę księgowania oraz opis. Na tym etapie nie wybieramy kwoty księgowania ponieważ chcemy zaksięgować saldo konta, a nie kontretną kwotę.

Przechodzimy do zakładki zaawansowane. Przełączamy tryb edycji na zaawansowany. W okno przedmiotu operacji wpisujemy filtr dla wybranego konta, z którego chcemy przeksięgować saldo KontaWgFiltra(„221-23”) . W pozycji kwota operacji wpisujemy funkcię programu enova, która pozwoli nam na zaksięgowanie salda winien dla wybranego konta księgowego Obroty(Kontekst.Symbol, „SaldoWn”) .

To samo robimy dla wszystkich kont analitycznych 221 dotyczących podatku naliczonego. Np. 221-08, 221-05, 221-03 itd. zmieniając w przedmiocie księgowania trybu zaawansowanego konto na właściwe.
Następnie tworzymy nowe pozycje dla konta 222 podatku VAT należnego. Wstępnie wybieramy odpowiednie ustawienia w trybie uproszczonym z tym, że w tym przypadku zmieniamy stronę księgowania na Winien.

Przechodzimy do zakładki zaawansowane. Przełączamy tryb edycji na zaawansowany. W okno przedmiotu operacji wpisujemy filtr dla wybranego konta, z którego chcemy przeksięgować saldo KontaWgFiltra(„222-08”) . W pozycji kwota operacji wpisujemy funkcię programu enova, która pozwoli nam na zaksięgowanie salda Ma dla wybranego konta księgowego Obroty(Kontekst.Symbol, „SaldoMa”) .

To samo robimy dla wszystkich kont analitycznych 222 dotyczących podatku należnego. Np. 222-23, 222-05, 222-03 itd. w miarę tego jakie stawki VAT są u nas wykorzystywane, zmieniając w przedmiocie księgowania trybu zaawansowanego konto na właściwe.

Należy pamiętać, że w danym miesiącu może występować podatek VAT, dla którego obowiązek podatkowy powstaje w bieżącym miesiącu, a który został zaksięgowany w poprzednim miesiącu na konto 221-01 „Podatek VAT do rozliczenia w kolejnym okresie”. W tym przypadku również z pomocą przychodzi nam funkcja programu enova, którą możemy wykorzystać w zaawansowanym trybie edycji:

Obroty(„221-01”, „SaldoWn”, „K”, true, Dekret.Data.FirstDayMonth().AddDays(-1).ToYearMonth().ToFromTo().ToString())

która pozwoli przeksięgować obroty wybranego konta jakie powstały w poprzednim okresie.
Otwieramy nową pozycję schematu księgowania PK i w trybie uproszczonym uzupełniamy podstawowe parametry. Strona księgowania Ma. W trybie zaawansowanym pozycji w oknie kwoty operacji dodajemy naszą funkcję wpisując w jej treści odpowiedni numer konta księgowego. W naszym przykładzie 221-01.

Pozostały nam do przygotowania jeszcze dwie pozycje schematu księgowania PK, które zaksięgują na odpowiednie strony konta 220-10-3 „VAT-7” kwoty z konta 221 i 222.
Otwieramy nową pozycję schematu księgowania PK. W trybie uproszczonym wybieramy konto księgowe. W naszym przykładzie 220-10-3 „VAT-7” oraz stronę księgowana Winien.
Następnie w zakładce zaawansowane zmieniamy tryb edycji na zaawansowany i w oknie kwoty wpisujemy ze znakiem + wszyskie funkcje sald dla konta 221 jakie przygotowaliśmy wcześniej

Obroty(„221-23″,”SaldoWn”) + Obroty(„221-01”, „SaldoWn”, „K”, true, Dekret.Data.FirstDayMonth().AddDays(-1).ToYearMonth().ToFromTo().ToString())+Obroty(„221-03″,”SaldoWn”) + Obroty(„221-05″,”SaldoWn”) + Obroty(„221-08″,”SaldoWn”)

Spowoduje to zaksięgowanie na konto 220-10-3 sumy sald z kont analitycznych 221-03, 221-05, 221-08, 221-23 z bieżacego okresu oraz salda konta 221-01 z poprzedniego okresu.

Podobną pozycję tworzymy dla zaksięgowania sumy sald Ma podatku należnego konta 222 na konto 220-10-3.
W nowej pozycji schematu PK w trybie uproszczonym uzupełniamy konto księgowe. W naszym przykładzie 220-10-3, wybieramy stronę księgowania Ma oraz wpisujemy opis pozycji. Przechodzimy do zakładki zaawansowane, zmieniamy tryb edycji na zaawnsowany i w polu kwota operacji wpisujemy wszystkie funkcje sald dotyczące konta 222. Ponieważ w naszym przypadku mamy tylko dwa konta analityczne dla podatku należnego wpisujemy tylko sumę dla ich sald

Obroty(„222-23″,”SaldoMa”)+Obroty(„222-08″,”SaldoMa”)

Schemat księgowy jest już gotowy. Teraz musimy jedynie pamiętać, przygotowując nowe polecenie księgowania o wpisaniu odpowiedniej nazwy.

Nie wypełniając niczego więcej naciskamy przycisk dekretowania dokumentu. Efektem takiego księgowania będzie przeksięgowanie i wyzerowanie wszyskich sald kont 221 i 222.

Pozostaje nam jedynie ręczne doksięgowanie zaokrągleń wynikajacych z deklaracji VAT-7. W naszym przykładzie dane zostały ręcznie dwie ostatnie linijki w dekrecie.

Reasumując: Przeksięgowanie sald podatku VAT na koniec miesiąca sprowadza się jedynie do otwarcia nowego dokumentu PK, wpisaniu odpowiedniej nazwy dokumentu i ewentualnego dopisania zaokrągleń deklaracji VAT.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.