Strefa Klienta – rozwiązania Enova

Przeksięgowanie kosztów zakończonych zleceń

Często spotykamy się z sytuacją, że firma realizuje kilka różnych zleceń lub projektów. Koszty dotyczące jednego zlecenia lub projektu ponoszone w dłuższym okresie czasu jednak zgodnie z przepisami mogą być odniesione w koszty bilansowe i podatkowe dopiero w okresie pojawienia się związanej z nimi sprzedaży. W takim przypadku w planie kont jest zazwyczaj wydzielone osobne konto księgowe, na którym gromadzone są koszty z podziałem na projekty w momencie ich poniesienia. Po zakończeniu projektu lub zlecenia konieczne jest przeksięgowanie zgromadzonych kosztów na konta kosztów lub wyroby gotowe. W naszym przykładzie analityka konta niezakończonych zleceń wygląda następująco:

Nasz schemat księgowy sprawdza czy są konta analityczne 630, które w nazwie mają słowo zamknięte i jeśli takie są przeksięgowują ich saldo na wskazane konto kosztów. Po zakończeniu zlecenia należy jedynie dopisać w nazwie konta słowo zamknięte.

Tworzymy nowy schemat księgowania dla ewidencji PK. W zakładce zaawansowane zmieniamy tryb edycji na zaawansowany oraz w polu warunku wpisujemy funkcje programu enova, która spowoduje, że schemat księgowy zadziała tylko kiedy dokument PK będzie miał określony opis.

Otwieramy nową pozycję schematu księgowego i przechodzimy do zakładki zaawansowane. Zmieniamy tryb edycji na zaawansowany. Uzupełniamy wszystkie pola jak na poniższym przykładzie:

W polu przedmiot księgowania wpisujemy nr konta syntetycznego, na którym księgowane są koszty niezakończonych zleceń lub projektów.
Podobnie postępujemy z drugą pozycją schematu księgowego z tym, że zmieniamy stronę księgowania oraz wpisujemy konkretne konto kosztów, na które zostaną przeksięgone koszty zakończonych zleceń z konta 630. Warto zaznaczyć pole sumuj zapisy aby na konto kosztów wszystkie zamykane zlecenia zaksięgowały się jedną kwotą.

Teraz wystarczy dla zamkniętych zleceń dopisać w nazwie konta księgowego słowo zamknięte. i otworzyć nowy dokument PK. W nowym dokumencie PK wpisujemy opis, który uruchomi nasz schemat księgowy

Nie dodając nic innego dekretujemy dokument PK.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.