Strefa Klienta – instrukcje dla Klientów

Wprowadzanie korekt zakupu w module handel programu enova

W celu wprowadzenia korekty zakupu otwieramy pierwotny, korygowany dokument i wybieramy relacje i nowy dokument korekty lub na otwartym dokumencie wciskamy klawisze ALT+F7

W otwartym oknie korekty w zależności od tego co jest korygowane, zmieniamy ilość lub cenę jednostkową produktu zgodnie z otrzymanym dokumentem korekty. W razie potrzeby zieniamy datę dokumentu korekty, wpisujemy numer otrzymanej faktury korygującej i zatwierdzamy zmiany.

Zapisujemy pierwotną, korygowaną fakurę zakupu

Na koniec zatwierdzamy przygotowaną korektę albo z poziomu listy dokumentów zakupu wciskając na korekcie faktury prawy klawisz myszy, następnie czynności -> zatwierdź dokument

lub z poziomu otwartej faktury korygującej

Stany magazynowe są automatycznie aktualizowane.

ROZWIĄZANIA ENOVA

INSTRUKCJE

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE?
Napisz do nas na biuro@kander.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.